Oplossingen voor vastzittende deurknoppen

Een vastzittende deurknop is een lastig en vervelend probleem

Als de deurknop van uw voordeur niet meer goed werkt, of het helemaal begeven heeft, is dat een lastig en vervelend probleem. Een vastzittende deurknop kan tot veel frustratie leiden, vooral als je haast hebt om naar binnen te komen of om de deur te sluiten. Deurknoppen zijn nu eenmaal cruciaal om de deur te openen of te sluiten. Als het mechanisme dan niet werkt of stroef loopt, wilt u natuurlijk dat zo’n probleem snel verholpen wordt. Gelukkig zijn er goede oplossingen voor een deurknop die klem zit. U leest ze hieronder! Maar eerst iets over hoe deurknoppen precies werken en wat er loos is of kan zijn wanneer deurknoppen niet meer doen waarvoor ze gemaakt zijn.

Oplossingen voor vastzittende deurknoppen

Hoe werkt een deurknop?

Het bepalende systeem in een deurknop is de vering. Doordat de kop gedraaid wordt, gaat de ontgrendeling terug en wordt de veer aangespannen. Zo kan de deur ontgrendeld worden. Wanneer de deurknop niet gedraaid wordt, staat normaliter de vering strakgespannen. Hierdoor kan de knop niet gedraaid worden als de deur in het slot zit.

Een defect met de deurknop

Een defecte deurknop is gemakkelijk te herkennen. Vaak begint het met wat gepiep en gekraak, maar een deurknop kan het ook van het ene op het andere moment begeven. Wanneer u aan de deurknop draait en de deur opent niet meer, is de oorzaak doorgaans dat er iets met de verbinding tussen de knop zelf en de ontgrendeling aan de hand is. Hoe kunt u dit probleem slim oplossen?

Handleiding om het probleem met de deurknop op te lossen bij een knop die gewoon draait

Wanneer de knop van de deur gewoon draait, maar de deur gaat niet open, kunt u dit als volgt proberen op te lossen. Het i noodzakelijk dat u de knop van de deur losmaakt. Vervolgen met u de deurhandlers en ook de deurspindels eraf halen. Hierna kunt u een poging doen om met een dunne schroevendraaier op het gedeelte waar u de spindel heeft verwijderd, wat te wrikken. Probeer op deze manier de vergrendeling los te tikken. Doe dit wel voorzichtig, zodat er geen schade kan ontstaan. Mocht de deurontgrendeling nu losgaan, dan is de oorzaak van de defecte deurknop het feit dat de handles onvoldoende verbonden waren met de spindels. Daarnaast kan het zijn dat de spindel defect is geraakt door slijtage of de handle versleten is. ZO ja, dan moet het betreffende onderdeel uiteraard vervangen worden voor een niet-versleten exemplaar. Maar als er geen sprake is van slijtage, kunt u kijken of het helpt om de handle zo strak mogelijk terug te monteren tot er weer contact gemaakt wordt. U merkt dit doordat de spindel gaat bewegen als u daaraan draait. Helpt dit allemaal niet en blijft de vergrendeling steken, dan moet de complete behuizing vernieuwd worden.

Zekeringsknop op de deurknop is defect

Het gebeurt ook vaak dat de zekeringsknop op een deurknop defect raakt. Dit is het slotje dat handmatig ingedrukt kan worden zodat de deur afsluit. Probeer eens het knopje in te drukken en dan de vinger te laten wegglijden, zodat het knopje kan losschieten. Werkt dat druk dan snel achter elkaar hard de knop in. Als dat ook niet lukt, kunt u hetzelfde herhalen en tegelijk de deurknop omdraaien.

Schakel indien nodig een professional in

Als u alles hebt geprobeerd, maar de deurknop of zekeringsknop blijft niet werken, schakel dan de hulp van een professionele deurmaker-slotenkamer in.